گت بلاگز اخبار حوادث زرنگی یکی از قربانیان جهت شناسایی متجاوز ، زندان طولانی جهت 3مردکه به 2زن در خودروشان تجاوز کردند

چندی قبل زن جوانی سراسیمه خود را به مأموران پلیس پایتخت رساند و گفت: ساعتی قبل 2مرد جوان او را ربوده و در خودروی‌شان مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

زندان طولانی جهت 3مردکه به 2زن در خودروشان تجاوز کردند/زرنگی یکی از قربانیان جهت شناسایی متجاوز

عبارات مهم : زندان

چندی قبل زن جوانی سراسیمه خود را به مأموران پلیس پایتخت رساند و گفت: ساعتی قبل 2مرد جوان او را ربوده و در خودروی ارزش مورد آزار و اذیت قرار داده اند.

همشهری نوشت: او گفت: در حوالي ميدان آزادي منتظر تاكسي بودم كه يك پرايد جلويم توقف كرد. به جز راننده مرد ديگري هم در ماشين بود و من سوار شدم ولی چند لحظه بعد آنها با چاقو من را تهديد كردند. مي گفتند اگر سر و صدا كنم من را مي كشند. آنها هرچه داخل كيفم بود را دزدی كردند و در ادامه در جايي خلوت من را مورد آزار و اذيت قرار دادند و در نهايت در خياباني خلوت رهايم كردند.

در شرايطي كه تحقيقات در اين باره ادامه داشت زن جوان دیگری نزد مأموران رفت و با بازگو كردن ماجراي مشابهي گفت كه شماره تلفن يكي از متهمان را در اختيار دارد. او گفت: من هم به عنوان مسافر سوار خودرويي شدم ولی سرنشينان آن كه دو نفر بودند شروع به تهديد كردند و با دزدی اموالم من را مورد آزار و اذيت قرار دادند ولی وقتي مي درخواست کردند رهايم كنند با يكي از آنها طرح دوستي ريختم و شماره تلفن او را گرفتم.

زرنگی یکی از قربانیان جهت شناسایی متجاوز ، زندان طولانی جهت 3مردکه به 2زن در خودروشان تجاوز کردند

در چنين شرايطي با هماهنگي مأموران زن جوان با يكي از متهمان تماس گرفت و با او قراري صوري ترتيب داد. به اين ترتيب وقتي متهم در محل قرار با زن جوان حاضر شد خود را در محاصره مأموران ديد و دستگير شد. او كه صاحب خودروي پرايد هست، در اعترافاتش گفت: با همدستي دوستانم دو زن جوان را ربوديم و هر بار با يكي از دوستانم نقشه اي را كه كشيده بودم عملي كرديم.

به دنبال اعترافات متهم يكي از همدستان وي دستگير شد ولی دومين نفر بدون اينكه ردي از خود به جا گذاشته باشد، گريخت. به اين ترتيب پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه فرستاده شد.

چندی قبل زن جوانی سراسیمه خود را به مأموران پلیس پایتخت رساند و گفت: ساعتی قبل 2مرد جوان او را ربوده و در خودروی‌شان مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

در جلسه رسيدگي به اين پرونده كه ديروز در شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به رياست قاضي حشمت الله توكلي برگزار شد بعد از آنكه شاكيان شكايت ارزش را مطرح كردند 2متهم به دفاع از خود پرداختند و اتهام هاي خود را گردن گرفتند و از دادگاه خواستار تخفيف در مجازات شدند.

در پايان اين جلسه قضات دادگاه براي تصميم گيري در اين باره وارد شور شدند. قضات دادگاه متهم رديف اول را به اتهام آدم ربايي، سرقت، تهديد، فحاشي و رابطه نامشروع به عنف به تحمل 22سال حبس و شلاق محكوم كردند. متهم رديف دوم كه يكي از شاكيان نسبت به او اعلام گذشت كرده بود به 7سال حبس محكوم شد و سومين متهم كه متواري است به طور غيابي به تحمل 22سال زندان محكوم شد.

زرنگی یکی از قربانیان جهت شناسایی متجاوز ، زندان طولانی جهت 3مردکه به 2زن در خودروشان تجاوز کردند

واژه های کلیدی: زندان | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz