گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی افزایش چهاردرجه‌ای دما تا سال ۲۱۰۰

قرن‌ها بود که زندگی انسان‌ در زمین و زیاد کردن جمعیت، فشار یکنواختی را بر منابع تحمیل می‌کرد و محیط زیست با ساز و کارهای خود،‌ به خوبی قادر بود تعادل مطلوبی را

افزایش چهاردرجه‌ای دما تا سال ۲۱۰۰

افزایش چهاردرجه ای دما تا سال ۲۱۰۰

عبارات مهم : جمعیت

قرن ها بود که زندگی انسان در زمین و زیاد کردن جمعیت، فشار یکنواختی را بر منابع تحمیل می کرد و محیط زیست با ساز و کارهای خود، به خوبی قادر بود تعادل مطلوبی را ایجاد کند ولی بعد از انقلاب صنعتی این تعادل وارونه شد و مصرف منابع و زیاد کردن جمعیت، بسیار سریع تر از جایگزینی منابع و بازسازی آن رشد کرد و ظرفیت های زمین جهت پذیرش انسان ها و سایر انواع حیات به شکل چشمگیری کم کردن یافت.

به گزارش ایسنا، کره زمین میلیون ها کیلومتر از جنگل های خود را از دست داده هست. رسوبات خاک چندین برابر شده است و برداشت آب، ده ها برابر زیاد کردن پیدا کرده هست. فعالیت های انسان، هوا را بسیار آلوده ساخته و لایه اوزون را به شدت آسیب پذیر کرده هست. انسان باعث انتشار فراوان جیوه، سرب، کادمیم و فلزات سنگین در سراسر محیط زیست شده است و استفاده بی رویه از منابع طبیعی و مصرف نسنجیده آن در کنار رشد جمعیت و زیاد کردن گازهای گلخانه ای، تخریب لایه اوزون، بارش باران های اسیدی، فرسایش خاک، شروع بیماری های خطرناک و جدید، فقر و بسیاری موارد دیگر، زندگی نسل های آینده را با خطر مواجه ساخته است.

افزایش چهاردرجه‌ای دما تا سال ۲۱۰۰

وضعیت کنونی محیط زیست در جهان

کشاورزی، حمل ونقل، صنعت و جنگل زدایی، دی اکسید کربن فراوانی را در جو زمین آزاد می کنند و باعث گرم شدن زمین و آب شدن سریع یخ های قطبی می شوند. زندگی دو میلیارد انسان به یخ های هیمالیا وابسته است که اکنون در حال نابودی هستند. ۷۰ درصد جمعیت دنیا در شهرهای ساحلی زندگی می کنند همچنین ۱۱ شهر از ۱۵ شهر بزرگ دنیا روی سواحل و یا رودخانه ها قرار دارند که همه در معرض خطر هستند.

افزایش چهاردرجه ای دما تا ۲۱۰۰

قرن‌ها بود که زندگی انسان‌ در زمین و زیاد کردن جمعیت، فشار یکنواختی را بر منابع تحمیل می‌کرد و محیط زیست با ساز و کارهای خود،‌ به خوبی قادر بود تعادل مطلوبی را

هر سال مقادیر قابل توجهی سوخت فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز در دنیا مصرف می شود که انتشار گازهای خطرناکی مانند دی اکسید کربن و متان را در اتمسفر در پی دارد. این شرایط موجب به دام افتادن گرما در اتمسفر و ایجاد اثر گلخانه ای شده است است و در نهایت به زیاد کردن گرمایش جهانی منجر می شود. اگر روند گرمایش زمین به همین شکل ادامه داشته باشد و گازهای گلخانه ای کنترل نشوند تا سال ۲۱۰۰ میانگین دمای کره زمین چهار درجه زیاد خواهد شد و در نتیجه بیش از نیمی از گیاه های و یک سوم گونه های جانوری زنده زمین نابود و منقرض خواهند شد.

افزون بر این ها مصرف بی رویه گوشت حیوانات به وسیله انسان به خاص در کشورهای توسعه یافته و روند کند تجدید آن ها باعث نابودی بسیاری از گونه های جانوری شده است هست. هر روز ۵۰۰۰ انسان به خاطر آب آشامیدنی آلوده می میرند و یک میلیارد انسان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.

۳۰ درصد جزایر مرجانی از بین رفته است

توازن اقیانوس ها به جزیره های مرجانی بستگی دارد و فقط یک درصد اقیانوس ها را تشکیل می دهند. تاکنون ۳۰ درصد این جزایر که جزو مهم زنجیره محیط زیست هستند و بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات آرام در دمای آب دارند، نابود شده است است.

افزایش چهاردرجه‌ای دما تا سال ۲۱۰۰

همچنین از هر چهار پستاندار یکی، از هرهشت پرنده یکی و از هر سه دوزیست، یکی با خطر انقراض مواجه هستند. این موارد و هزاران مورد از این دست ضرورت اقدام فوری همه انسان ها را جهت توقف این روند مخرب نشان می دهد. به علت وجود پرسشها و پرسشها گوناگون و متنوع زیست محیطی در سراسر دنیا مردم اغلب راجع به جدی بودن پرسشها زیست محیطی و راهکار برطرف آن ها توافق نظر ندارند.

با این حال، مواردی چون زیاد کردن جمعیت، به کارگیری غیرمعقول و تخریب منابع، فقر، عدم اعمال هزینه زیست محیطی در قیمت تمام کالاها و خدمات و دانش کم راجع به پرسشها محیطی مهمترین پرسشها زیست محیطی در سراسر دنیا به شمار می روند.

قرن‌ها بود که زندگی انسان‌ در زمین و زیاد کردن جمعیت، فشار یکنواختی را بر منابع تحمیل می‌کرد و محیط زیست با ساز و کارهای خود،‌ به خوبی قادر بود تعادل مطلوبی را

بر اساس کتاب ورزش و محیط زیست به طور کلی، بررسی اصول حفظ محیط زیست، وقت ها و تهدیدهای زیر را به ما خاطر نشان می سازد: «محیط زیست گنجینه ای است که باید به شکل پایدار مورد بهره برداری قرار گیرد.»، «رابطه دوطرفه ای میان توسعه و محیط زیست برقرار است و توسعه علاوه بر وابستگی به منابع طبیعی بر آن اثر می گذارد.»، «محیط زیست ما در معرض ترساندن توسعه و پیامدهای آن است.»، «بازسازی محیط زیست تخریب شده است نیازمند سپری شدن زمانی طولانی است و هیچ راه حل سریعی وجود ندارد.»، «مشکلات زیست محیطی مرزهای بین شرکت ها و نهادها را در هم می کشند و باید با اصول و سیاست های مدیریتی تازه با آنها برخورد شود.»، «پاسخ صحیح و موفق به پرسشها زیست محیطی نیازمند همکاری همه بخش های جامعه است.»

افزایش چهاردرجه‌ای دما تا سال ۲۱۰۰

واژه های کلیدی: جمعیت | زندگی | منابع | افزایش | مشکلات زیست محیطی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz