قیمت Apple iPad 2 Wi-Fi

مشخصات کامل گوشی Apple iPad 2 Wi-Fi سیستم عامل: iOS 4, up to iOS 9.3.5 دوربین : 0.7MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتر..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPhone 6

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 6 سیستم عامل: iOS 8, up to iOS 10.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1810mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Apple iPad mini 4

مشخصات کامل گوشی Apple iPad mini 4 سیستم عامل: iOS 9, up to iOS 10.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 7.9 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 5124mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Apple iPhone 8 Plus

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 8 Plus سیستم عامل: iOS 11 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 5.8 اینچی حافظه رم گوشی: 4GB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت Apple iPad 3 Wi-Fi + Cellular

مشخصات کامل گوشی Apple iPad 3 Wi-Fi + Cellular سیستم عامل: iOS 5.1, up to iOS 9.3.5 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM با..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Apple iPhone 3G

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 3G سیستم عامل: iOS, up to iOS 4.2.1 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 128MB RAM باتری:   ع..

ادامه مطلب

گوشی Apple iPhone 7

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 7 سیستم عامل: iOS 10.0.1, up to iOS 10.2 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 4.7 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 1960mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Apple iPad Pro 9.7

مشخصات کامل گوشی Apple iPad Pro 9.7 سیستم عامل: iOS 9.3.2, up to iOS 10.2 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری:..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPad mini 3

مشخصات کامل گوشی Apple iPad mini 3 سیستم عامل: iOS 8.1, up to iOS 10.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 7.9 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 6470mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPad mini 2

مشخصات کامل گوشی Apple iPad mini 2 سیستم عامل: iOS 7, up to iOS 10.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 7.9 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 6470mAh ع..

ادامه مطلب