قیمت Apple iPhone 4s

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 4s سیستم عامل: iOS 5, up to iOS 9.3.5 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1432mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPhone 5c

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 5c سیستم عامل: iOS 7, up to iOS 10.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1510mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Apple iPhone 7 Plus

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 7 Plus سیستم عامل: iOS 10.0.1, up to iOS 10.2 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM با..

ادامه مطلب

گوشی Apple iPhone 6 Plus

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 6 Plus سیستم عامل: iOS 8, up to iOS 10.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2915mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Apple Watch Edition Series 2 38mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch Edition Series 2 38mm سیستم عامل: watchOS 3.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   بات..

ادامه مطلب

قیمت Apple iPad 3 Wi-Fi

مشخصات کامل گوشی Apple iPad 3 Wi-Fi سیستم عامل: iOS 5.1, up to iOS 9.3.5 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:..

ادامه مطلب

گوشی Apple iPhone SE

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone SE سیستم عامل: iOS 9.3.2, up to iOS 10.2 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 1624mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Apple Watch 38mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch 38mm سیستم عامل: watchOS 1.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 205mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPad Air 2

مشخصات کامل گوشی Apple iPad Air 2 سیستم عامل: iOS 8.1, up to iOS 10.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 7340mAh ع..

ادامه مطلب