قیمت Apple iPad Wi-Fi

مشخصات کامل گوشی Apple iPad Wi-Fi سیستم عامل: iOS 4, up to iOS 5.1.1 دوربین : NO صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری:   ع..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPad Air

مشخصات کامل گوشی Apple iPad Air سیستم عامل: iOS 7, up to iOS 10.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 8820mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular

مشخصات کامل گوشی Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular سیستم عامل: iOS 6, up to iOS 10.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM با..

ادامه مطلب

قیمت Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G

مشخصات کامل گوشی Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G سیستم عامل: iOS 4, up to iOS 9.3.5 دوربین : 0.7MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM ..

ادامه مطلب

قیمت Apple iPad 3 Wi-Fi

مشخصات کامل گوشی Apple iPad 3 Wi-Fi سیستم عامل: iOS 5.1, up to iOS 9.3.5 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPad Air 2

مشخصات کامل گوشی Apple iPad Air 2 سیستم عامل: iOS 8.1, up to iOS 10.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 7340mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPad 4 Wi-Fi

مشخصات کامل گوشی Apple iPad 4 Wi-Fi سیستم عامل: iOS 6, up to iOS 10.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 11560mAh ..

ادامه مطلب

قیمت Apple iPad Wi-Fi + 3G

مشخصات کامل گوشی Apple iPad Wi-Fi + 3G سیستم عامل: iOS 4, up to iOS 5.1.1 دوربین : NO صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتر..

ادامه مطلب

قیمت Apple iPad 2 CDMA

مشخصات کامل گوشی Apple iPad 2 CDMA سیستم عامل: iOS 4, up to iOS 9.2.1 دوربین : 0.7MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 6930mAh ..

ادامه مطلب

قیمت Apple iPad 2 Wi-Fi

مشخصات کامل گوشی Apple iPad 2 Wi-Fi سیستم عامل: iOS 4, up to iOS 9.3.5 دوربین : 0.7MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتر..

ادامه مطلب