گوشی Apple iPhone 8

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 8 سیستم عامل: iOS 11 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 4.7 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت Apple iPad Wi-Fi

مشخصات کامل گوشی Apple iPad Wi-Fi سیستم عامل: iOS 4, up to iOS 5.1.1 دوربین : NO صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری:   ع..

ادامه مطلب

گوشی Apple iPhone 6s

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 6s سیستم عامل: iOS 9, up to iOS 10.2 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 4.7 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 1715mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPad Air

مشخصات کامل گوشی Apple iPad Air سیستم عامل: iOS 7, up to iOS 10.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 8820mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular

مشخصات کامل گوشی Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular سیستم عامل: iOS 6, up to iOS 10.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM با..

ادامه مطلب

قیمت Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G

مشخصات کامل گوشی Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G سیستم عامل: iOS 4, up to iOS 9.3.5 دوربین : 0.7MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM ..

ادامه مطلب

قیمت Apple iPhone 4s

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 4s سیستم عامل: iOS 5, up to iOS 9.3.5 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1432mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات Apple iPhone 5c

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 5c سیستم عامل: iOS 7, up to iOS 10.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1510mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Apple iPhone 7 Plus

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 7 Plus سیستم عامل: iOS 10.0.1, up to iOS 10.2 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM با..

ادامه مطلب

گوشی Apple iPhone 6 Plus

مشخصات کامل گوشی Apple iPhone 6 Plus سیستم عامل: iOS 8, up to iOS 10.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2915mAh ع..

ادامه مطلب