گوشی Apple Watch Sport 38mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch Sport 38mm سیستم عامل: watchOS 1.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM ..

ادامه مطلب

گوشی Apple Watch Series 1 Sport 38mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch Series 1 Sport 38mm سیستم عامل: watchOS 3.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM ..

ادامه مطلب

گوشی Apple Watch Edition Series 2 42mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch Edition Series 2 42mm سیستم عامل: watchOS 3.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.65 اینچی حافظه رم گوشی:   با..

ادامه مطلب

گوشی Apple Watch Series 2 Sport 38mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch Series 2 Sport 38mm سیستم عامل: watchOS 3.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   بات..

ادامه مطلب

گوشی Apple Watch Series 1 Sport 42mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch Series 1 Sport 42mm سیستم عامل: watchOS 3.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.65 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM ..

ادامه مطلب

گوشی Apple Watch Edition 38mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch Edition 38mm سیستم عامل: watchOS 1.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM ..

ادامه مطلب

گوشی Apple Watch Edition Series 2 38mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch Edition Series 2 38mm سیستم عامل: watchOS 3.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   بات..

ادامه مطلب

گوشی Apple Watch 38mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch 38mm سیستم عامل: watchOS 1.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 205mAh ..

ادامه مطلب

گوشی Apple Watch Series 2 38mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch Series 2 38mm سیستم عامل: watchOS 3.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   بات..

ادامه مطلب

گوشی Apple Watch 42mm

مشخصات کامل گوشی Apple Watch 42mm سیستم عامل: watchOS 1.0, up to v3.1.3 دوربین : NO صفحه نمایش: 1.65 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 250mAh ..

ادامه مطلب